Vilkår for bruk

Misbruk

 • Vi forbeholder oss retten til å utestenge deg fra nettsiden, og i værste fall lanet, dersom du oppfører deg støtende, rasistisk, eller yter hatmeldinger. Foreldre og eventuelt relevante myndigheter vil bli kontaktet

 • Forsøk på å bruke nettsiden på måter som ikke var ment, hacking, vil bli sett på som misbruk av tjenesten, og kan resultere i at du blir utestengt
 • Vi forbeholder oss retten til å bruke skjønn for å levere passende reaksjoner til oppførsel som vi mener er misbruk av nettsidene, lanet, eller andre deltagere.

Databehandling

 • Å behandle den personlige informasjonen du gir fra deg er viktig for oss. Vi krever kun den informasjonen som er nødvendig for at vi kan arrangere LAN'et.

 • Infected LAN er medlem av hyperion, og din personlige informasjon kan derfor bli delt med hyperion for å kunne gjøre deg til medlem.

 • Du har som forbruker retten til dataportabilitet og retten til å bli slettet. Du kan få en kopi av dataen vi har om deg ved å kontakte infected.

Bruk av data

Infected bruker informasjon om deg på et par forskjellige måter. Ved å registrere en bruker på infected's nettsider samtykker du til brukene av din data, slik som beskrevet i listen under.

 • Kontakt - vi vil bruke kontaktinformasjonen du har gitt for å kunne nå deg individuelt dersom det er nødvendig. Om du har sent inn telefon-nummeret til en foresatte, vil det samme gjelde, og du må sørge for tillatelse til å sende inn nummeret. Vi vil også bruke kontaktinformasjonen for å sende meldinger til alle deltagere med viktig informasjon i forbindelse med LAN'et.
 • Betaling - Vi lagrer transaksjons-id for alle dine transaksjoner mot infected for å gi mulighet for å verifisere kjøp, samt åpne muligheten for refusjon, og andre tjenester knyttet opp mot kjøp igjennom betalingstilbyderen
 • Logging av posisjon under LAN - vi forbeholder oss retten til å loggføre RFID-aktivitet fra RFID-kort eller bånd gitt ut av Infected, for å kunne følge med på hvor folk er under LAN'et, samt for å kunne håndheve portforbud for unge om natten. Denne informasjonen brukes for å lettere finne deltagere dersom noe skjer, samt for å sjekke hvor crewmedlemmer befinner seg.
 • Analytikk - Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon sendt inn for å kunne gjøre analyse på deltagere som en helhet, for å bedre forså hvem som kommer på infected. Dette er i hovedsak alder, kjønn, men kan også være antall venner, hvor de sitter, om du er med i en konkurranse, etc. Vi forbeholder oss også retten til å bruke til å bruke anonym, generell data om brukermassen(Slik som gjennomsnittlig alder, fordeling av kjønn, populære spill) i forbindelse med sponsorer, men leverer aldri ut informasjon om en enkel bruker.
 • Logging - Vi logger nettbruk under LAN'et, etter krav fra politi. Denne dataen vil kun bli utlevert ved mistanke om lovbrudd, og bare til relevante offentlige enheter. Vi forbeholder oss likevel retten til å analysere hva folk gjør på nettet, for å bedre forstå hvordan vi kan forbedre tilbudet vårt
Dersom noe er uklart, kan spørsmål rettes til kontakt@infected.no, som kan sette deg i kontakt med en utvikler som kan svare på eventuelle spørsmål.

Dersom du for hvilken som helst grunn ønsker å slette dataen din, ta kontakt med kontakt@infected.no. Denne prosessen er manuell, men vi vil få utført det så fort som mulig.